เอลลีเน็กซ์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ระบบของเราได้ย้ายขึ้นอยู่บนคลาวด์ 100% แล้ว และยังได้ Upgrade disk จาก HDD เป็น SSD ทำให้รับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 30 เท่า และวันนี้เราคือ "เอลลีเน็กซ์ คลาวด์โฮสติ้ง"

Wednesday, November 8, 2017

« กลับ